O Nas

 

Celem fundacji jest tworzenie struktury pomocy obywatelskiej opartej o pracę z ukraińskimi dziećmi, młodzieżą, studentami i wykładowcami wyższych uczelni ukraińskich i polskich poprzez organizację zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych zgodnie z koncepcją integracji przez sztukę. Organizujemy warsztaty, zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe w oparciu o lokale rozsiane w przestrzeni Krakowa z możliwą ekspansją do innych miast w Polsce. Koncepcja e-Polis buduje platformę edukacji poprzez zabawę i budowanie interkulturowych zajęć łączących środowisko polskie z ukraińskim.

CEL:

 • stworzenie warunków życia dla uchodźców według zasad "życia razem".
 • stworzenie i utrwalenie podstaw prawdziwych, nienaruszalnych więzów przyjaźni między obywatelami Polski i Ukrainy.
 • zapewnienie młodym uchodźcom w wieku przedszkolnym i szkolnym namiastki normalnego życia
 • danie możliwości młodym Polakom zanurzenia się w języku, kulturze, sztuce i tradycji Ukrainy
 • danie możliwości młodym Ukraińcom poznania języka, kultury, sztuki, tradycji Polski – gospodarza ich pobytu
 • zapewnienie możliwości pracy uchodźcom na rzecz swojej społeczności za uczciwe wynagrodzenie
 • zapewnienie możliwości pracy członkom społeczności ukraińskiej od dawna osiadłej w Krakowie na rzecz uchodźców.
 • szerzenie postaw opartych o wartości humanizmu, odkrywanie wspólnych tradycji, korzeni i podobieństw w życiu codziennym i kulturze obu narodów.
Świt

JAK?

Tworzona jest mapa miejsc w których będą tworzone świetlice (ŚWITlice) które mają budować mikro społeczności w wielu punktach (przy współpracy ze szkołami, bibliotekami, ośrodkami kultury i przestrzeniami galerii w tym też prywatnych, sal koncertowych itd.) Wolny świat oparty na wartościach Karty Praw Człowieka, zobowiązuje nas nie tylko do pomocy materialnej ale przede wszystkim do budowania więzi między uchodźcami a polskimi obywatelami. AYA Found zainicjowała ruch budujący strukturę pozwalającą na stworzenie sieci miejsc – przestrzeni spotkania, edukacji i terapii poprzez sztukę, zajęcia sportowe we współpracy z krakowskimi instytucjami kultury.

Fundacja jest też w trakcie tworzenia platformy komunikacji w sieci - przestrzeni cyfrowej stanowiącej formę wirtualnej agory miast przyszłości e-Polis będąc zarazem kompendium wiedzy o możliwościach kulturalnej oferty polskich miast.

Świt

Sposoby realizacji projektu:

 • organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży ukraińskiej i ich polskich przyjaciół we wszystkich możliwych dziedzinach przez ukraińskich studentów ASP, PWST oraz innych uczelni. Docelowo projekt zakłada aktywizację zawodową uchodźców.
 • otwieranie młodym Ukraińcom możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych dla ich polskich przyjaciół
 • tworzenie możliwości bezpłatnego uczestnictwa polsko-ukraińskich grup młodzieży w imprezach kulturalnych i sportowych
 • każda forma zaangażowania uchodźców w prowadzeniu zajęć będzie wynagradzana i traktowana jako forma ich aktywizacji zawodowej.
Świt

Rezultaty:

Skutkiem działań organizowanych przez Fundację będzie rozwój dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy w zakresie szeroko pojętej kultury w szczególności kontakt z polską kulturą i sztuką oraz nauka języka polskiego ułatwiające odnalezienie się w nowej rzeczywistości społecznej i kulturowej. Zajęcia będą również formą wsparcia psychologicznego dla pokrzywdzonych wojną, pomogą one w uporaniu się z traumatycznymi wydarzeniami jakie mają miejsce na terenie ich kraju. Nasza działalność zapewni również pomoc w sferze społecznej, wyeliminujemy problem integracji uchodźców z naszym społeczeństwem w ramach idei „życia razem” a nie asymilacji. Rezultatem działań będzie aktywizowanie społeczności wokół idei projektu Kultura Futura. Nasze działania pozwolą również doświadczyć kultury ukraińskiej, studenci którzy zdecydują się na pomoc w naszym przedsięwzięciu zyskają cenne doświadczenie pedagogiczne, a także uzyskają możliwość bliższego obcowania z szeroko pojętą kulturą. Naszym celem jest również zwiększenie świadomości społecznej w temacie uchodźców, chcemy aby jak największa ilość osób zrozumiała potrzebę niesienia pomocy, nie tylko materialnej ale także i merytorycznej osobom które uciekają przed wojną.

Świt
PUNKT center:

Kultura Futura:

APTEKA janicki gallery:

Opis projektu

Pobierz plik

Projekt pilotażowy fundacji AYA Found realizowany jest we współpracy z władzami samorządowymi Miasta Krakowa, Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Galerią Bunkier Sztuki, Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie oraz szkołami i przedszkolami regionu.

Świt

Celem projektu jest tworzenie mikrospołeczności rozsianych po wielu instytucjach, świetlicach, galeriach, szkołach, teatrach regionu w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z Ukrainy i Polski. To swego rodzaju terapia przez sztukę i zarazem okazja do wspólnej zabawy sprzyjającej nawiązywaniu przyjacielskich relacji zarazem nauka języka i pomoc finansowa dla uchodźców.

Świt

Ale przede wszystkim to INTEGRACJA – budowanie przyszłość wspólnej Europy wolnych ludzi. Prowadzący to ukraińscy uchodźcy z doświadczeniem: artyści, studenci, wykładowcy, plastycy, muzycy, choreografowie, scenografowie, reżyserzy itd.. Zaangażowanie ukraińskich specjalistów ma być odpłatne dzięki hojności donatorów: to WASZ WKŁAD pozwoli dzieciom na chwile szczęścia a twórcom da szansę przystosować się do nowych warunków.

Dzieci ukraińskie i polskie będą mogły uczęszczać na pozalekcyjne zajęcia nieodpłatnie.

Świt