ŚWIT / СВІТАНОК / SUNRISE

 

Systemowa pomoc dzieciom i uchodźcom z Ukrainy

Projekt pilotażowy fundacji AYA Found realizowany jest we współpracy z władzami samorządowymi Miasta Krakowa, Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Galerią Bunkier Sztuki, Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie oraz szkołami i przedszkolami regionu.

Świt

Celem projektu jest tworzenie mikrospołeczności rozsianych po wielu instytucjach, świetlicach, galeriach, szkołach, teatrach regionu w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z Ukrainy i Polski. To swego rodzaju terapia przez sztukę i zarazem okazja do wspólnej zabawy sprzyjającej nawiązywaniu przyjacielskich relacji zarazem nauka języka i pomoc finansowa dla uchodźców.

Dowiedz się więcej

Świt

Ale przede wszystkim to INTEGRACJA – budowanie przyszłość wspólnej Europy wolnych ludzi. Prowadzący to ukraińscy uchodźcy z doświadczeniem: artyści, studenci, wykładowcy, plastycy, muzycy, choreografowie, scenografowie, reżyserzy itd.. Zaangażowanie ukraińskich specjalistów ma być odpłatne dzięki hojności donatorów: to WASZ WKŁAD pozwoli dzieciom na chwile szczęścia a twórcom da szansę przystosować się do nowych warunków.

Dzieci ukraińskie i polskie będą mogły uczęszczać na pozalekcyjne zajęcia nieodpłatnie.

Świt