Międzynarodowe Forum Kultura Futura

Interdyscyplinarny projekt o międzynarodowym charakterze rozpoczęty w 2019 roku przez artystę wizualnego Aleksandra Janickiego. Oficjalna inauguracja projektu odbyła się 22 października w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie przy okazji premiery Raportu Kultura. Projekt realizowany jest we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jego siedzibą jest Małopolski Ogród Sztuki. Pierwszy etap realizacji wieloletniego projektu przewidziany jest na lata 2020–2022.

Video file
Image
Kultura Futura
fot. Klaudyna Schubert

Ogólny zarys

Forum mieści się w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w centrum Krakowa, jednak opiera się głównie na przestrzeni cyfrowej internetu i chmury, które stanowią formę wirtualnej agory. Znaczenie to oddaje gra słów zawarta w haśle forum, które brzmi KOS/MOS oraz KOSMOS. KOS/MOS – Krakow Open Space / Małopolski Ogród Sztuk wskazuje na lokalną siedzibę forum. KOSMOS odsyła zaś do optyki orbitalnej, która umożliwia spojrzenie na współczesność i przyszłość z perspektywy planety. Obie te optyki spotykają się, a lokalność prowadzi do kształtowania współczesności w perspektywie globalnej.
Kultura Futura tworzy przestrzeń do twórczego dialogu fachowców z różnych dziedzin i przenikania się ich kompetencji, co skutkuje projektami o charakterze futurystycznym, oferującymi nową jakość uprawiania nauki, sztuki czy biznesu. Funkcjonuje poprzez współpracę twórców, inżynierów, naukowców, edukatorów, artystów, ekologów, działaczy miejskich i wszystkich chętnych obywateli. Celem jest stworzenie klimatu otwartości oraz budowa społeczności, której działania tworzą innowacyjną platformę rozwoju.

 

Image
photo: Stan Barański
fot. Stan Barański

Historia

Projekt został oficjalnie zainaugurowany 22 października 2020 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki podczas premiery Raportu Kultura. W czasie wydarzenia odbyły się performanse Aleksandra Janickiego „Isolation-Confrontation oraz na zakończenie „A message from the cloud Biga Dada Generator i fale EEG”. Forum Kultura Futura wzięło również udział w prologu Open Eyes Economy Summit 5, 17 listopada 2020 roku, podczas którego miały miejsce projekcje multimedialne twórcy forum Aleksandra Janickiego. Artysta wziął także udział w debacie „Wszystko zaczyna się od kultury i przez kulturę wyraża”.

Koncepcja

Koncepcją przedsięwzięcia jest stworzenie miasta przyszłości ePolis, które opiera się na idei przekroczenia granic pomiędzy:

  •  tradycyjnie rozumianymi dziedzinami wiedzy, tworząc w efekcie holistyczny projekt o interdyscyplinarnym charakterze;
  • sferą realną i wirtualną, co wskazuje na hybrydowy charakter ePolis;
  • lokalnością i globalnością, które można zrozumieć i kształtować jedynie w ich wzajemnej relacji.

Trzy główne platformy tematyczne Forum to:

  • nowe technologie i ich wpływ na ludzkie życie w planie globalnym i lokalnym (np. możliwości BigData);
  • rola trendów opartych na partycypacji – postaw obywatelskich wpływających na rzeczywistość lokalną;
  • rola twórczości w kontekście nowych aspektów związanych z technologią cyfrową.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości obywateli dotyczącej zachodzących przemian i możliwości współuczestnictwa w tworzeniu miasta przyszłości ePolis. Futurologiczna refleksja dotycząca miasta przyszłości oparta na sztuce nowych mediów została skonfrontowana z praktyką przemysłu kreatywnego i wizją przyszłości tworzoną przez instytuty badawcze, uniwersytety, galerie oraz korporacje w kontekście technologii opartych na cyfryzacji oraz przemian związanych ze sztuczną inteligencją i technologiami VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), XR (eXtended Range – zwiększony zasięg).
Elementem przedsięwzięcia jest projekt koordynowany przez Apteka Janicki Gallery „Isolation-Confrontation”, który odnosi się do doświadczenia pandemii i związanej z nią izolacji. Współczesny człowiek, jakkolwiek otoczony zaawansowaną technologią, niewolny jest od alienacji, samotności i uniwersalnej potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. Projektowi „Isolation-Confrontation” towarzyszy kampania „Dziękujemy”, której celem jest ukazanie, iż niezależnie od rozwoju technologicznego, tym co okazuje się jedynym sposobem na zmierzenie się z rzeczywistością jest obecność drugiego człowieka.